mette@mettedalum.dk
tlf: 60 51 02 40

Behandling af voksne

Heldigvis trives de fleste voksne rigtig fint. Der er perioder, hvor alting er lyst og let, og ind i mellem perioder, hvor tingene kan være svære og tunge. Sådan er det at leve, og de fleste klarer sig igennem de svære perioder med støtte fra deres nærmeste eller ved at hengive sig til nærende aktiviteter. For nogle bliver disse perioder langvarige, og strækker sig over måneder eller år. Sådan skal det ikke være – det har ingen fortjent.

Tegn på langvarig mistrivsel hos voksne kan bl.a. være:

  • angst og nervøsitet
  • tristhed
  • irritabilitet og temperamentsproblemer
  • opgivenhed og handlingslammelse
  • træthed og evt søvnproblemer
  • manglende oplevelse af mening

Mange kan have glæde af psykologisk behandling, når mistrivslen bliver til et langvarigt mønster.

Jeg tilbyder samtaleterapi, hvor fokus er på at øge din evne til at mestre og håndtere de livsomstændigheder du står i. Jeg tilpasser den terapeutiske metode til den du er, og hvilke ressourcer du har lige nu.