mette@mettedalum.dk
tlf: 60 51 02 40

Jeg tilbyder

Fokus for mit arbejde som psykolog er primært at hjælpe børn, unge og deres familier i bedre trivsel. Jeg tilbyder også individuel behandling til voksne.

Vejene til at hjælpe kan være forskellige – det kan kan fx foregå gennem psykoterapeutiske forløb, rådgivning, supervision, børnepsykologiske undersøgelser og undervisning for fagpersonale.

Læs mere ved hvert underpunkt eller kontakt mig for at høre, hvad jeg kan tilbyde.