mette@mettedalum.dk
tlf: 60 51 02 40

Supervision

Jeg tilbyder supervision til 

 • Psykologer på vej mod autorisation
  • som arbejder indenfor børne-, unge,- og familieområdet
  • som arbejder med undersøgelse, behandling eller konsultativ praksis (fx i PPR-regi)
  • individuelt eller i mindre grupper (2-3 personer)

 

 • Andre faggrupper end psykologer
  • som arbejder i et socialfagligt eller pædagogisk arbejdsfelt, primært i relation til børn, unge og familie (socialrådgivere, familiekonsulenter, pædagoger mfl.)
  • individuelt eller i grupper

Sted

Ved individuel supervision eller supervision i mindre grupper (2-3 personer) foregår supervisionen i min klinik. Mod betaling af transportudgifter kan supervisionen også foregå på din arbejdsplads.

Ved supervision i større grupper vil supervisionen foregå på jeres arbejdsplads, og der vil blive pålagt transportudgifter.